אונזער ירושה

ווען אן ערליכער איד מאכט די ברכה "אשר בחר בנו מכל העמים," האט ער אוודאי אינזין צו דאנקען השי"ת אז ער האט אונז אויסגעוועלט און אונז געגעבן די תורה. אבער עס קען זיך צומאל דאכטן, אפילו פאר א שומר תורה ומצוות, אז ער איז ח"ו נכשל געווארן אין א ברכה לבטלה. דאס געשעט נישט ווייל […]

זיך נישט פארלירן

יעקל איז געווען א דורכשניטליכער יונגערמאן, ביז דער טאג וואס זיין רייכער פעטער האט באשלאסן אים צו מאכן אן עושר. דער פעטער האט זיך ערנסט באצויגן צו זיין באשלוס. א איבערראשנדע בריוו איז איין שיינעם טאג ערשינען אין יענקל'ס פאסט-קעסטל, און קורץ דערנאך איז דער פעטער בכבודו ובעצמו ערשינען ביי יענקל'ס טיר. דער פעטער האט […]

דער שורש וואס שטעקט אונטער די פראבלעם

דער שורש וואס שטעקט אונטער די פראבלעם עס האט זיך אנגעהויבן מיט א פארדעכטיגטע ווינקל אין קאך, וואס איז געווען עטוואס פייכט ביים אנטאפן. עס האט נישט געהאלפן אפצואווישן, און מען האט נישט געקענט פארווישן די פראבלעם. אין אנהויב האט זיך קיינער נישט געוואלט קימערן אויף דעם, אבער נאכדעם ווען שפאלטן האבן זיך באוויזן אין […]